Prenumerera på brf Omnias nyhetsbrev / Subscribe to brf Omnia's newsletter

Som prenumerant får du föreningens nyhetsbrev per e-post ca en gång i månaden samt i övrigt vid behov. Nyhetsbreven publiceras även på föreningens webbplats.

Brf Omnia är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter för att administrera och skicka ut nyhetsbrev till prenumeranter. Behandlingen sker med stöd av det samtycke du lämnar i samband med anmälan som prenumerant, och upphör efter att du återkallat ditt samtycke vilket du kan göra när du vill. Samtycke kan återkallas exempelvis genom att klicka på länken för att avsluta din prenumeration som finns längst ner i varje nyhetsbrev, eller genom att kontakta styrelsen. Vi tillhandahåller mer information om behandlingen av personuppgifter samt om dina rättigheter här.

--

As a subscriber you will receive the housing cooperative's newsletter about once per month and otherwise when there is a need. The newsletters are also published on the housing coop's website.

Brf Omnia is the controller of the processing of personal data to administer and send out newsletters to subscribers. The legal basis of the processing is the consent you give by signing up to the newsletter, and the processing will cease after you have withdrawn your consent which you can do at any time. Consent can be withdrawn for example by clicking the link to unsubscribe available at the bottom of each newsletter, or by contacting the board. We provide more information about the processing of personal data and your rights here.